Lyhytterapia Ote-klinikka – Turku

Majakka • Ote-klinikka

Lyhytterapia voi auttaa monessa tilanteessa

Lyhytterapia on terapiamuoto, joka keskittyy tiettyyn ongelmaan tai haasteeseen. Se sopii tilanteisiin, joissa haitat eivät ole vielä vakavia tai niitä halutaan ennaltaehkäistä. Lyhytterapiassa jo muutamasta käynnistä voi olla apua, mutta tavallisesti käyntejä on 5–20. Vakavat mielenterveyden ongelmat eivät sovellu lyhytterapiaan.

Nopea apu yksittäiseen haasteeseen

Lyhytterapia voi olla hyödyllinen monenlaisissa tilanteissa, kuten stressinhallinnassa, ahdistuksen lievittämisessä tai elämänmuutosten käsittelyssä. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka etsivät nopeaa apua tiettyyn ongelmaan tai haasteeseen, eivätkä välttämättä tarvitse tai halua pitkäkestoista terapiaa.

Lyhytterapiassa terapeutti tarjoaa luottamuksellista terapeuttista keskusteluapua haastaviin elämänvaiheisiin, kriiseihin ja traumoihin. Tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa keinot selviytyä vaikeasta tilanteesta ja päästä eteenpäin.

Lyhytterapiasta apua mm.

 • pari- ja perhehaasteisiin
 • ahdistukseen ja masennukseen
 • kuormitukseen ja stressiin
 • suruun

Lyhyt­terapeuttimme ovat sosiaali- ja terveyden­huollon ammattilaisia

Ote-klinikalla lyhytterapiaa tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinnon suorittaneet ammattilaiset. Heillä on lisäksi sertifioitu lyhytterapeutin pätevyys, menetelmäkoulutus tai psykoterapiaopintojen pohjakoulutus.

Asiantuntijat, jota tarjoavat lyhytterapiaa

 • Katja Rantanen, sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, lyhytterapeutti, Asahi-ohjaaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiaopiskelija
 • Jenni Ketola, sosionomi, psykoterapian pohjaopinnot, lyhyt­terapeutti, neuro­psykiatrinen valmentaja, Asahi-ohjaaja
 • Leija Santala, sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, lyhyt­terapeutti, DKT-taitojen osaaminen, integratiivisen psykoterapian opiskelija
 • Essi Kilpinen, sosionomi, psykoterapian pohjaopinnot, lyhyt­terapeutti

Lyhyt­terapeuttiset hoitomallit

Lyhyt­terapeuttiset hoitomallimme pohjautuvat tutkittuun hoito­menetelmään. Alla Ote-klinikan eri lyhyt­terapeuttiset hoitomallit.
Kättely • Ote-klinikka
Lyhytterapia • Ote-klinikka

Dialektinen terapia – taidot-hoitomalli (DKT)

Hoitomalli on tutkittuun tietoon perustuva hoitomenetelmä tunnesäätelyn parantumista varten.

Asiantuntijamme:
Leija Santala
sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, lyhytterapeutti, DKT-taitojen osaaminen, integratiivisen psykoterapian opiskelija

Persoonallinen terapia • Ote-klinikka

IPC- ja IPT-hoitomallit

IPT (interpersoonallinen psykoterapia) on erityisesti akuuttia masennusta varten kehitetty aikarajattu (12-16 käyntiä) ja käytännönläheinen hoitomuoto. Hoitomuoto kohdistuu ajankohtaisiin ihmissuhteisiin, eikä siinä käsitellä laajemmin henkilön persoonaa, elämäntapaa tai elämänkatsomusta.

IPC on tarkoitettu lievän sekä keskivaikean masennuksen hoitoon ja tapaamiskertoja on 6–7.  IPC-hoitomenetelmässä masennuksen hoitoa lähestytään myös ihmissuhteiden kautta. Menetelmä pohjautuu interpersoonalliseen psykoterapiaan (IPT).

Asiantuntijamme:
Esa Hulkkonen
sairaanhoitaja, IPC- menetelmäosaaminen

Kreetta-Maija Suutarinen
sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, IPT-menetelmäosaaminen, CBASP- menetelmä­osaaminen

Neuropsykiatrinen hoito • Ote-klinikka

Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmä

Tutkittu valmennusmenetelmä, jossa neurokirjon ihmistä voidaan auttaa oppimaan uusia toimintatapoja ja löytämään voimavaroja itsestään. Yleensä hoidon jälkeen arki helpottuu.

Asiantuntijamme:
Jenni Ketola
sosionomi, psykoterapian pohjaopinnot, lyhytterapeutti, DKT- menetelmäosaaminen, neuropsykiatrinen valmentaja, Asahi-ohjaaja 

Psykofyysinen hoito • Ote-klinikka

Psykofyysinen hoito – liike mielenhuollon apuna

Asahi Nordic on suomalaista terveysliikuntaa osana mielenterveyden hoitoa. Sertifioitu Asahi- ohjaaja tarjoaa terveysliikuntaa osana hoitoa. Kun liikunta ja liikkuminen yhdistetään mielen hoitoon, voidaan saada parempia tuloksia etenkin tapauksissa, joissa asiakkaalla on keskittymisvaikeuksia tai voimakasta jännittyneisyyttä.

Asiantuntijamme:
Jenni Ketola
sosionomi, psykoterapian pohjaopinnot, lyhytterapeutti, DKT- menetelmäosaaminen, neuropsykiatrinen valmentaja, Asahi-ohjaaja

Katja Rantanen
sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, lyhytterapeutti, Asahi-ohjaaja, kognitiivisen käyttäytymispsykoterapian opiskelija 

Tytti Roiha
sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, Asahi- ohjaaja, integratiivisen psykoterapian opiskelija 

Sakari Tiitta
sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, Asahi-ohjaaja 

Seksuaalineuvonta • Ote-klinikka

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvojan pätevyyden saanut asiantuntija auttaa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa osana hoitoprosessia .

Asiantuntijamme:
Heidi-Maria Sirkemaa
sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, neuropsykiatrinen valmentaja, seksuaalineuvoja, Asahi-ohjaaja 

CBASP-terapiaan pohjautuva hoitomalli pitkäaikaiseen masennukseen • Ote-klinikka

CBASP- Pitkäaikaiseen masennukseen kehitetty kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli

Pitkäaikaiseen (yhtäjaksoisesti yli 2 vuotta tai pidempään kestäneen) masennukseen kehitetty hoitomalli, jossa työskennellään niin sosiaalisen vuorovaikutuksen kuin aktiivisuuden ja toimintakyvyn parissa.

Asiantuntijamme:
Kreetta-Maija Suutarinen
sairaanhoitaja, psykoterapian pohjaopinnot, IPT-menetelmä­osaaminen, CBASP-menetelmä­osaaminen

Asiantuntevaa apua • Ote-klinikka

Pitkäkestoinen terapia on apu vakaviin ongelmiin

Vaikka lyhytterapia voi tarjota nopeita ratkaisuja, se ei välttämättä sovellu kaikille tai kaikkiin tilanteisiin. Vakavissa mielenterveyden häiriöissä tai pitkittyneissä ongelmissa, pitkäkestoisempi terapia voi olla tehokkaampi tapa saada apua.

Suomalaista palvelua, finländsk service • Ote-klinikka
Vastaanotolla on käytössä Potilasasiamies.fi • Ote-klinikka
Yhteiskunnallinen yritys® – Vastuuna yhteinen hyvä! • Ote-klinikka
FINSC • Ote-klinikka
Luotettava Kumppani • Ote-klinikka
SHQS laaduntunnustus – Labquality • Ote-klinikka
Ote-klinikka

Ota yhteyttä, kun sinulle sopii

  Ethän kirjoita lomakkeeseen henkilö­kohtaisia tietoja, kuten sosiaali­turva­tunnusta tai tietoja terveyden­tilastasi.
  Ota yhteyttä