Psykoterapia­palvelut Terapiaa lähikäynteinä ja etävastaan­otolla

Oman elämän haasteiden käsittelyä luottamuksella

Ote-klinikka on psyykkisen hyvinvoinnin keskus joka tarjoaa apua mielenterveyden ja riippuvuushaasteiden kanssa kamppaileville. Meillä työskentelee psykoterapeutteja sekä psykoterapeuteiksi opiskelevia terveydenhuollon ammattilaisia.

Psykoterapiapalvelumme tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen ympäristön, jossa voit tutkia ja käsitellä elämäsi haasteita. Palvelumme keskittyy yksilölliseen, perheen tai pariskunnan hoitoon, jossa keskeistä on tukea jokaista kohti sellaista elämää, joka on omien arvojen mukaista ja mielekästä.

Psykoterapia huomioi elämän kokonaisuutena

Psykoterapian lähestymistapa on kokonaisvaltainen. Siinä huomioidaan ihmisen lisäksi asiakkaan elinympäristö. Psykoterapeuttimme käyttävät erilaisia tutkittuja hoitomenetelmiä vaikeiden tilanteiden yli auttamisessa.

Menetelmät ovat tärkeä osa terapiaprosessia, mutta vielä tärkeämpää on hyvä luottamuksellinen suhde asiakkaan ja auttavan työntekijän välillä. Menetelmät eivät yksin auta ihmisen toivomassa muutosprosessissa – sen tekee lopulta toinen ihminen luotettavan vuorovaikutuksen avulla.

Majakka • Ote-klinikka

Psyko­terapiaa myös ilman lääkärin lähetettä

Palvelua kasvotusten ja etäyhteydellä

Psykoterapiassa meille tärkeitä arvoja ovat hyväksyvä arvostava kohtaaminen, kuunteleminen ja turvallinen ympäristö, jossa kaikesta saa niin halutessaan puhua. Haluamme auttaa sinua mahdollisimman joustavasti ja siksi palvelumme ovat saatavilla sekä kasvotusten että etäyhteyden kautta.

Psykoterapiapalvelumme on avoin kaikille, jotka haluavat tehdä muutoksia elämässään. Et siis välttämättä tarvitse lääkärin lähetettä aloittaaksesi psykoterapian. Sinulla ei myöskään tarvitse olla tietynlaista syytä, miksi hakeudut palveluun.

Psykoterapiajakson voi käydä omakustanteisesti tai Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Ote-klinikalla on mahdollisuus myös lyhytpsykoterapiaan ja pari- ja perhepsykoterapiaan.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapian avulla vahvistetaan ihmisen itsensä ymmärtämistä ja annetaan keinoja tunteiden käsittelyyn sekä ihmissuhdetaitoihin. Psykoterapian avulla voi saada uusia malleja ratkaista ongelmia tai päästä elämää kuormittavin tekijöiden yli.

Psykoterapia on erittäin käytetty hoitomuoto mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Psykoterapiaa käytetään etenkin silloin, jos muut hoitomuodot eivät ole auttaneet.

Mikä on psykoterapeutti?

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut mielenterveyden häiriöiden, kriisitilanteiden ja käyttäytymisen vuorovaikutukselliseen hoitoon. Psykoterapeutti on Valviran nimikesuojattu ammattihenkilö.

Ote-klinikan psykoterapeuteilla on oman erikoistumissuuntauksensa lisäksi erityisosaamista seuraaviin hoitomuotoihin:

 • Systeeminen perheterapiatyöskentely
 • HOT, eli hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen työskentely
 • Skeematerapeuttinen työskentely
Omakustanteinen yksilö­terapia ja pari- tai perhe­psykoterapia • Ote-klinikka

Omakustanteinen yksilö­terapia ja pari- tai perhe­psykoterapia

Omakustanteisessa psykoterapiassa maksat terapiapalvelut itse ilman ulkopuolista rahoitusta, kuten vakuutusta tai Kelan päätöstä. Tämä tarjoaa lisää joustavuutta terapeutin valinnassa, aikataulussa ja terapian kestossa.

Asiantuntijamme

 • Johanna Tiitta – psykoterapia (pari- ja perhe) (integratiivinen)
 • Petri Tiitta – psykologi (PSM), psykoterapeutti (kognitiivinen)
Kela-terapia eli kuntoutus­psykoterapia • Ote-klinikka

Kela-terapia eli kuntoutus­psykoterapia

Kela-terapian aloitusta varten sinulla tulee olla päätös Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta. Terapiajakson voi aloittaa ennen päätöstä, mutta tällöin tulee huomioida, että kustannukset tulee maksaa itse kokonaisuudessaan päätökseen saantiin asti. Kelan kuntoutuspäätöksen saatuasi saatat olla oikeutettu hakemaan taloudellista tukea hoitomaksuihin jo mahdollisesti käydyiltä terapiakäynneiltä. 

Kela-terapian hoitojaksot ovat pitkäkestoisia ja paikkoja rajoitetusti. Vapaita Kela-terapiapaikkoja voi kysyä suoraan psykoterapeuteiltamme lähettämällä heille sähköpostia.

Asiantuntijamme

 • Johanna Tiitta – psykoterapia (pari- ja perhe); Kela-oikeudet, pari- ja perhepsykoterapia
 • Petri Tiitta – psykologi (PSM); psykoterapeutti (kognitiivinen), Kela-oikeudet, yksilöterapia
Lyhytpsykoterapia • Ote-klinikka

Lyhytpsykoterapia

Lyhytpsykoterapia on lyhytkestoista terapiaa. Usein se koostuu 1-20 käynnistä. Lyhytterapiassa haetaan terapeutin johdolla apua yksilön, perheen tai pariskunnan suhtautumiseen omaan itseensä ja muihin sekä oman toiminnan esteiden ylittämiseen. Lyhytpsykoterapiasta voi olla apua vaikeiden tunteiden käsittelyyn, tunnelukkoihin, itsetuntoon, psykiatristen oireiden hallintaan ja äkillisiin muutoksiin. 

Koulutuspsykoterapia • Ote-klinikka

Koulutus­­psykoterapia

Psykoterapeuteiksi opiskeleville psykoterapia­koulutukseen sisältyy asiakastyötä ja tätä palvelua tarjoamme edullisemmin koulutus­psykoterapiana. Psykoterapia­opiskelijat käyvät säännöllisessä työnohjauksessa, jolla varmistetaan laadukas koulutus­psykoterapia.

Asiantuntijamme
Anna Repo – integratiivisen psykoterapian opiskelija

Näin hakeudut psykoterapiaan

Psykoterapiaan pääset
varaamalla ajan kohdasta Psykoterapia ja haluamasi palvelu. Lisätietoja palvelusta saa soittamalla asiakaspalveluumme p. 044 741 2409 ti-to klo 11–12.
Jos joudut peruuttamaan
tai siirtämään aikaasi, ole suoraan yhteydessä terapeuttiisi sähköpostitse. Varaus­ehtojemme mukaisesti peruuttamattomista ajoista veloitamme hinnastomme mukaisen hinnan.
On tärkeää huomata,
että vaikka psykoterapia voi tarjota uusia ratkaisuja ja paljon apua esim. mielenterveyden häiriöissä tai pitkittyneissä ongelmissa, voi myös lyhytterapia olla hyvä vaihtoehto.
Lokki ja veneet • Ote-klinikka
Suomalaista palvelua, finländsk service • Ote-klinikka
Vastaanotolla on käytössä Potilasasiamies.fi • Ote-klinikka
Yhteiskunnallinen yritys® – Vastuuna yhteinen hyvä! • Ote-klinikka
FINSC • Ote-klinikka
Luotettava Kumppani • Ote-klinikka
SHQS laaduntunnustus – Labquality • Ote-klinikka
Ote-klinikka

Ota yhteyttä, kun sinulle sopii

  Ethän kirjoita lomakkeeseen henkilö­kohtaisia tietoja, kuten sosiaali­turva­tunnusta tai tietoja terveyden­tilastasi.
  Ota yhteyttä